Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, не використовуйте цей сайт.
Докладніше: http://oc.com.ua

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту http://oc.com.ua (далі - «Сайт»).
1.Загальні умови
1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 5 (п'ять) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. За незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.
2. Зобов'язання Користувача
2.1. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення. нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.
2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій).
2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове і можливе тільки після попереднього погодження з Адміністрацією Сайту.
2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на Сайті.
2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
3. Інші умови
3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.
3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

Згода на обробку та захист персональних даних

Оформляючи замовлення Користувач, погоджується на обробку та використання своїх персональних даних (зокрема, на використання, внесення до бази даних, розповсюдження, доповнення або іншу зміну, видалення та інші дії, які може здійснювати Адміністрація Сайту з персональними даними у письмовій (паперовій), електронної або іншої форми), включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім'я, прізвище, по батькові, контактні дані (адреси, телефон), а також інша інформація, що реалізуються Адміністрацією Сайту за допомогою цього веб-сайту, а також з метою захисту прав споживачів та з метою ведення Адміністрацією Сайту господарської діяльності, ведення статистики, з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході провадження господарської діяльності, для дотримання внутрішніх правил та процедур у процесі діяльності Сайту , а також для інших цілей, до інші не суперечать чинному законодавству.

Крім зазначеного вище, цим Користувач надає свою згоду на те, що в разі потреби персональні дані можуть бути оброблені та переслані (передані) третім особам в рамках реалізації мети, зазначеної вище. Цим Користувач підтверджує, що внесення персональних даних до бази (бази) даних, передача, розповсюдження, зміна та інша обробка Сайтом персональних даних Користувача з зазначеною метою не вимагає додаткового повідомлення про такі дії.